De zwerfhondjes worden geadopteerd vanuit Turkije. Aangezien Turkije geen EU-lidstaat is dienen we te 1voldoen aan strenge normen en wetten vooraleer de honden richting hun gouden mandje kunnen vliegen.

Dit houdt bijvoorbeeld in dat honden en katten minimaal zeven maanden oud moeten zijn op het moment van de adoptie.

Vooraleer ze op transport kunnen worden gezet naar België of Nederland doorlopen de dieren een hele procedure :

 • Ze worden gevaccineerd tegen hondsdolheid vanaf een minimumleeftijd van 3 maanden oud.
 • Tenminste 30 dagen na de vaccinatiedatum volgt er een bloedafname (Titerbepaling).
 • Vervolgens, dus na de datum van titerbepaling, dienen ze steeds een periode van 90 dagen in quarantaine in Turkije door te brengen.
 • De honden zijn in het bezit van een microchip, een internationaal paspoort en een anti-rabiës bloedproef (Titerbepaling). Tevens hebben ze vaccinaties gekregen tegen enkele voorkomende ziektes.
 • Ze worden bij aankomst in de opvang getest op Leishmania en Erlichia.
 • Alle dieren in de opvang worden gesteriliseerd of gecastreerd.

Belangrijke info : Elke hond die beschikbaar staat op onze website doorloopt op dit moment al deze uitvoerprocedure. Dit houdt in dat de datum van toegelaten vertrek naar het buitenland varieert van hond tot hond.

3Een hond adopteren ? Een schitterend idee, maar…

Waarom zouden we een pup kopen en zo de handel in dieren instandhouden terwijl duizenden honden, jonge en oude, grote en kleine een uitzichtloos, verlaten, liefdeloos, leeg bestaan moeten leiden ?

De redenen waarom ze “in de natuur” terechtkomen zijn legio : baasje gaat op vakantie, baasje is hondje beu, hondje is te kostelijk, hondje luistert niet, enz. enz. En zo geraken er jammer genoeg heel wat hondjes op de dool.

Gelukkig zijn er mensen met een groot hart die een verstoten sukkelaar een warm nest willen bieden. Maar een hond adopteren mag niet enkel door een sentimentele opwelling gebeuren.

Immers als adoptant moet je ook enkele verantwoordelijkheden opnemen. Zo zou iedere kandidaat-adoptant zich een aantal vragen moeten stellen, zoals :

 

 • Kan ik elke dag met de hond een wandeling maken ? (ook als het koud is en regent)
 • Is mijn woning en tuin ingericht om op een veilige manier een hond te houden ?
 • Laat mijn budget de aankoop van hondenvoer toe ?
 • Besef ik dat voor dierenartskosten de mutualiteit niet tussenkomt ?
 • Ben ik bereid eventueel lid te worden van een hondenschool om zo op een harmonische wijze om te leren gaan met mijn hond ?
 • Kan ik voldoende “doen” met mijn hond ?
 • Zoek ik een vakantiebestemming waarbij mijn hond meekan of desgevallend heb ik opvang gedurende de vakantieperiode ?

Is het antwoord op deze vragen een volmondig “ja” dan ben je zover een hond te adopteren.

 

Verdringt een buitenlandse hond ” onze ” asielhond?2

Onderzoek is uitgevoerd door Animal Foundation Platform. Er is een jaarlijkse (gemiddelde) verdeling van 180 000 honden in Belgie of Nederland.

° 8300 honden komen uit het buitenland

° 40 000 honden komen voort uit de fok met stamboom

° 132 000 honden komen voort uit de commerciële hondenfok. Waarvan 95 procent uit het Oostblok.

CONCLUSIE : KOOP GEEN HONDEN MEER UIT DE COMMERCIELE BROODFOK. Hiermee kunnen we 132 000 asielhonden helpen uit binnen- en buitenland!

Onze adoptie rubriek

In onze rubriek adoptie vindt U de te adopteren honden. Deze worden omschreven met mogelijke informatie over hun achtergrond, herkomst en de manier waarop de hond bij de SOS-opvang terechtkwam. Met een aantal foto’s en in de meeste gevallen ook een filmpje proberen we de kandidaat-adoptant met zijn nieuwe vriend in spé kennis te laten maken. Het grootste deel van de honden verblijft nog in onze opvang in Turkije. Indien U dat zou wensen kan U de hond gaan bezoeken in Antalya tijdens uw (zomer)vakantie! Echter zijn er een aantal die het geluk hebben eerst opgenomen te worden in een pleeggezin in België of Nederland zodat deze zich al kunnen aanpassen aan het leven in een gezin. U kunt de hond van Uw keuze dan vrijblijvend gaan bezoeken in zijn pleeggezin. Bij het eerste contact met iemand van onze organisatie wordt er eerst een intake vragenlijst opgestuurd om na te gaan of de betreffende hond en de adoptant een goede match zijn en om op die manier een duidelijk beeld te krijgen van uw persoonlijke situatie. Enthousiaste kandidaat adoptanten kunnen de bijlage alvast downloaden, invullen en meesturen met hun mailtje: Intake vragenlijst adoptie

Het huisbezoek

Het is ons beleid dat we steeds voorafgaandelijk aan de adoptie iemand sturen om een huisbezoek uit te voeren. Dit om een idee te hebben in welke leefomgeving de hond straks misschien terechtkomt. Het is een voorzorgsmaatregel waarbij we proberen zowel voor de hond als voor de adoptant de juiste match te vinden.

Adoptiebijdrage

De adoptiebijdrage betreft 365€ (inclusief nieuwe riem + nekband/tuig) , dit bedrag is exclusief chipregistratie. Conform de wettelijke beaplingen dient er gezorgd te worden voor een tijdige chipregistratie na adoptie en aankomst in Belgiê en Nederland. De vereniging en adoptanten verbinden zich er toe deze chipregistratie tijdig te laten gebeuren. De kostprijs hiervoor bedraagt ca 15€ voor Belgiê en ca 5€ voor Nederland. De adoptant moet de vereniging een bewijs bezorgen van deze registratie binnen 7 dagen na adoptie.

De adoptiebijdrage is onvoldoende om de reële kost te dekken. Donaties blijven steeds meer dan welkom. Ook organiseert SOS regelmatig “happenings” om zo aan de broodnodige fondsen te geraken.

De adoptie wordt vastgelegd in een adoptieovereenkomst ter bescherming van het dier, de adoptant en de vereniging. Elke partij heeft rechten maar ook plichten.

SoS werkt met zijn eigen tuigjes en riemen. Elke adoptiehond die overvliegt naar zijn nieuwe adoptiegezin of tijdelijk pleeggezin zal in het bezit zijn van een eigen, nieuw tuigje en bijhorende riem. Adoptanten mogen dat op termijn vervangen door iets naar hun eigen keuze, maar de reis naar hun nieuwe thuis gebeurt met de hond zijn persoonlijk, veilig tuig. Je kan deze individueel aanpassen. Aangezien alles nieuw is voor deze hondjes is de eerste periode na aankomst dan ook van cruciaal belang om ontsnapping te voorkomen.

Aandachtspunten

Indien door omstandigheden de hond niet langer past in je bestaan is in de adoptieovereenkomst uitdrukkelijk bepaald dat de adoptant het dier niet mag verkopen of wegschenken. In dit geval is de enige weg die het dier kan opgaan terug richting SOS.

Indien de hond een zware medische ingreep dient te ondergaan verbindt de adoptant er zich toe de vereniging hiervan voorafgaandelijk te verwittigen. Bij een spoedgeval zal deze melding zo vlug als mogelijk plaatsvinden.

15240045_10208014279503375_1492475170_nAankomst van de hond

De grote dag is aangebroken. U mag Uw nieuwe gezinslid gaan afhalen. De planning van de vlucht ( datum, tijdstip en locatie van aankomst) wordt met U gecommuniceerd. Een verantwoordelijke van de organisatie maakt de reiskooien open en overhandigt Uw hond samen met de noodzakelijke documenten zoals zijn internationaal paspoort met bewijs van de inentingen. Voor de hond begint een nieuw, beter hoofdstuk van zijn leven. Veel plezier samen !

 

Opvolging

Eens thuis gekomen en wat gesetteld wordt U nog een aantal keren gecontacteerd om te zien of alles goed verloopt. De hond zal moeten wennen aan zijn nieuwe thuis. Dit kan enige tijd vergen. U kunt ook eventuele vragen stellen.